Головна » 2011 » Серпень » 23 » Вихідні дані для проектування
19:05
Вихідні дані для проектування
Проектування об'єктів здійснюється з дотриманням законодавства України на підставі вихідних даних. Вихідні дані для виконання проектних робіт на відповідній стадії замовник зобов'язаний надати до початку виконання проектно-вишукувальних робіт. До складу вихідних даних належать:
1. Завдання на проектування (завдання на проектування об'єктів виробничого призначення погоджується з територіальними організаціями згідно ДБН А.2.3-1) /завдання на проектування замовник складає сам або доручає проектувальнику за окрему плату/.
2. "Акт вибору майданчика (траси)" або "Акт обстеження майданчика".
3. Рішення виконавчого органу місцевого самоврядування про надання дозволу на будівництво.
4. Архітектурно-планувальне завдання на проектування.
5. Наявні містобудівні планувальні матеріали, проекти детального планування і забудови, генеральні плани, схеми генерального плану промвузлів (промрайонів) або рішення територіальної організації з нанесенням меж ділянки, наміченої для проектування.
6. Технічні умови на приєднання запроектованого об'єкта до інженерних мереж і комунікацій з термінами їх дії не менше нормативної тривалості проектування та будівництва.
7. Особливі умови зацікавлених організацій, в тому числі Державної інспекції з енергозбереження.
8. Дані про види застосовуваних будівельних конструкцій, виробів, імпортного обладнання з показниками енергоефективності, якщо це відомо замовнику.
9. Наявні топографічні плани.
10. Наявні висновки щодо інженерно-геологічних, гідрологічних та екологічних умов (особливостей) території.
11. Наявні матеріали щодо існуючої забудови (обмірювальні креслення, технічні дані) та технічних насаджень.
12. Відомості про підземні споруди, підземні та наземні комунікації та їх технічний стан.
13. Матеріали інвентаризації, оціночні акти, рішення органів місцевого самоврядування про знесення і характер компенсації за будинки та споруди, зелені насадження, які підлягають знесенню.
14. Дані для розроблення рішень з організації будівництва (за необхідності) і складання кошторисної документації.
15. Дані про види застосовуваного палива та дозвіл на його використання.
16. Дані для виконання проектних робіт з реконструкції - висновки про результати обстеження будівельних конструкцій, обмірювальні креслення, відомості про послідовність перенесення діючих інженерних мереж та комунікацій.
17. Для об'єктів виробничого призначення додатково подаються такі матеріали: 
  • висновки територіальних організацій у будівництві щодо розміщення об'єктів будівництва;
  • дані технічних проектів на машини та обладнання з тривалим циклом розроблення, конструювання та виготовлення;
  • номенклатура продукції,виробнича та розрахункова програми;
  • креслення і технічні характеристики продукції підприємства; 
  • відомості про імпортне та вітчизняне обладнання або креслення на нетипове та нестандартизоване обладнання з показниками енергоефективності;
  • необхідні дані щодо виконаних науково-дослідних робіт пов'язаних з утворенням нових технологічних процесів та обладнання;
  • дані з інвентаризації існуючих на підприємствах (будинках, спорудах) джерелах забруднення при реконструкції;
  • матеріали, одержані від організацій державного нагляду, про стан водойм, атмосферного повітря, ґрунту,, геологічні умови, флору, фауну, наявність об'єктів природно-заповідного фонду, їх статус та охоронні зони;
  • при забудові площ залягання корисних копалин, дозвіл на забудову, виданий органами місцевого самоврядування, згідно з чинним Положенням.
18. При реконструкції діючих об'єктів:
  • висновки та матеріали, виконані за результатами обстеження діючих виробництв, конструкцій будинків та споруд;
  • технології планування діючих виробництв (цехів), ділянок зі специфікацієюобладнання і відомостями про його стан;
  • умови на розміщення інвентарних тимчасових будинків і споруд, підйомно-транспортних машин та механізмів, місць складування будівельних матеріалів тощо;
  • переліки існуючих будинків (приміщень) і споруд, підйомно-транспортних засобів підприємства (будинку, споруди), які можуть бути використані в процесі виконання будівельно-монтажних робіт;
  • інші необхідні дані.
Примітка. Конкретний перелік вихідних даних, які надаються замовником, визначається при підписанні договору (контракту) на виконання відповідних стадій проектування